top of page

Historia

Sveriges äldsta privatägda kafferosteri

Vår Historia

Karlbergs kafferosteri har en historia som sträcker sig över tre århundraden. Vi har gått ifrån ett fyrsiffrigt telefonnummer till ett tiotal mailadresser, ifrån 5 öre i frimärken till swishbetalning i vår fabriksbutik. Vi behåller fortfarande samma starka passion och önskan om att leverera bästa möjliga produkt till kunder i hela Sverige som Karl Wilhelm Karlberg hade när han startade sitt bolag 1890.  

STARTEN OCH VARUMÄRKET

Redan 1890, samma år som Vincent van Gogh dör och Evert Taube föds, grundade Karl Wilhelm Karlberg sitt företag, som då fick namnet K.W. KARLBERG. Företaget har under seklerna haft många olika Stockholmsadresser som Karlbergsvägen, Idungatan, Hagagatan, Olofsgatan och Tollare. Numera är all verksamhet koncentrerad till Kummelberget i Nacka, ett stenkast utanför Stockholm.

Varumärket Karlbergs Aroma registrerades kl 14:10 den 16:e November 1909;

Öfverdelen af en mansperson iklädd rökmössa och i ena handen hållande en kaffekopp försedd med inskriptionen ´Det är godt´ i märket förekomma därjämte orden ´Karlbergs Aroma´

Vid den tiden var vårt rikstelefonnummer fyra siffror långt; 3644, och ett kilo "Fin-fint santos af nya skörden - mycket godt" kostade 70 öre. I tidningar (i huvudsak riktade mot husmödrar) såsom Idun presenterades vårt sortiment med hjälp av pekande fingrar och uttryck som "Extra 1:ma finnas å lager". I utbyte mot 20 öre i frimärken skickades kaffeprover ut i hela landet. Vi använde oss då främst av Sveriges växande järnvägsnät för leveranser och vid köp av 60kg kaffe skickades kaffet fraktfritt till närmaste järnvägsstation.

Redan under denna tid uppstod blandningar såsom Mocca, Lyx och Royal som vi än idag rostar och förvaltar som smaker.

Under 50-talet tog familjen Ström över verksamheten och driver den sedan dess i egen regi. Under samma decennium köptes också provrostningsmaskinen ifrån Probat som vi än idag använder för att provrosta och avsmaka alla de råkaffen som vi önskar köpa.

ROSTERIET I TOLLARE

1966 flyttas rosteriet till det gamla pappersbrukets lokaler i Tollare, Nacka där vi sedan huserade i nästan femtio år. En hyra om 2550:- per kvartal, inbetalat på postgirokonto nummer 51, gav oss tillgång till "plåtskjul och f.d. brandstation" och en närhet till både Skurusundet och naturen. Kontraktet var av rivningskaraktär då man redan då hade planer på att bygga bostäder i området men det dröjde in på det nya milleniet innan rosteriet ånyo flyttades till vår numer gällande adress i Kummelberget, Nacka.

SVERIGES FÖRSTA KRAVGODKÄNDA KAFFEROSTERI

Under tidigt nittiotal blir K.W.Karlberg AB Sveriges första KRAV-godkända kafferosteri. De ekologiska bönorna odlades då främst i Peru och bröderna Vásquez var vår direkta länk till kaffebönorna. Vi har sedan dess ett fortsatt samarbete med KRAV, men har också utökat våra certifikat med bland annat Rainforest Alliance och Fairtrade.

bottom of page