top of page

VÅR HISTORIA

Ett unikt hantverk

Karlbergs kafferosteri har en historia som sträcker sig över tre århundraden. Vi har gått ifrån ett fyrsiffrigt telefonnummer till ett tiotal mailadresser, ifrån 5 öre i frimärken till swishbetalning i vår fabriksbutik. Vi behåller fortfarande samma starka passion och önskan om att leverera bästa möjliga produkt till kunder i hela Sverige som Karl Wilhelm Karlberg hade när han startade sitt bolag 1890.   

VÅRT ROSTERI

"It's what's on the inside that counts"

Vi har arbetat med att förädla kaffebönor sedan 1800-talet och den kunskap som våra medarbetare har är väl bevarad och djupt cementerad i företaget. Varje steg i en kaffebönas resa påverkar smaken. Från den stunden den omsorgsfullt handplockade bönan väljs ut, fram till att kaffet når just din kaffekopp.

Vår filosofi är att i varje led försöka maximera den potential som våra utvalda råkaffebönor erbjuder.

Kaffe är en naturprodukt och varje skörd är unik. Kaffebönans art, jordmånen, klimatet, nederbörden och årstiden som den växer i ger varje böna helt egna egenskaper. Vår vision på kafferosteriet är att förvalta dessa egenskaper och ta fram det bästa ur varenda böna. Det krävs mycket kunskap, erfarenhet och passion att hitta rätt i överflödet av parametrar som vi kan ändra i vår process, men vi kan stolt påstå att vi nästan alltid prickar rätt.

 

Till skillnad från den industriella tillverkningen rostar Karlbergs kafferosteri allt vårt kaffe enligt slowroast-metoden; längre tid under lägre temperaturer. Den varsamma processen ger alla smakämnen chans att långsamt utvecklas och kontrollen över förloppet blir också större tack vare det större tidsspannet.

När bönan är rostad strävar vi alltid efter att kaffet så snabbt som möjligt ska nå den tilltänkta kunden. Kaffe som står länge på hyllor och lager tappar snabbt mycket av sina unika karaktär; ett mindre lager och tätare produktionstillfällen är melodin hos oss.

Vi balanserar alltid mellan att förvalta ett stort arv av svensk kaffekultur ifrån tre sekel och ett intresse för nya upptäckter och tankesätt inom kaffevärlden. Att hitta symbios mellan erfarenheter och en ständig nyfikenhet är det som alltid driver kafferosteriet framåt. 

bottom of page